?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 智能制造工程学?/title> </head> <body> <!--top begin --> <div id="home-content_top"> <div id="home-content_top_nr"> <div style="float:left; width:409px; height:80px;"><img src="/pic_jdgc/logo.png" /></div> </div> </div> <!--top end--> <!--banner begin--> <div id="banner"> <!-- 代码 开?--> <div id="playBox"> <div class="pre"></div> <div class="next"></div> <div class="smalltitle"> <ul> <li class="thistitle"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <ul class="oUlplay"> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/1.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/2.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/3.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/4.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/5.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/6.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <!-- 代码 结束 --> </div> <div id="banner_foot"><img src="/pic_jdgc/banner_foot.jpg" /></div> <!--banner end--> <!--menu begin--> <div id="menu"> <ul class="navbar"> <li><a href="/html/znzzgcxy/">首页</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xyjs/1921.html">学院介绍</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/zysz/">专业设置 </a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/szjs/">师资建设</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/">教研活动</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sysjs/">实验室建?/a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xsfc/">学生风采</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sxjy/">实习就业</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/dtgz/">党团工作</a></li> </ul> </div> <!--menu end--> <div id="wrap"> <div id="content"> <div class="navigation" style="text-align:left; float:left;">您当前位置:<a href="/">河北科技学院</a> >> <a href="/html/znzzgcxy/">智能制造工程学?/a> >> <a href="/html/znzzgcxy/jyhd/">教研活动</a> >> 浏览文章</div> <div id="main2"> <div id="xinwen"> <div id="xw_hear"> <div id="xw_title"><h2>智能制造工程学院说课比赛活?/h2></div> <div id="xw_xinxi"><span>时间?019?5?7?/span><span>点击?em><Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=8458"></Script></em>?/a></span> </div> </div> <div id="xw_content" style="text-indent:20px"> <div id="MyContent"><p style="text-indent:40px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">为进一步提升广大青年教师的教学能力和业务水平,?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">院于</span></span><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)">2019??/span><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)">15</span><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">举行青年教师说课比赛</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">比赛</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">分设</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">个组?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">:机械工程教研室、计算机教研室、电气与自动化教研室和物理教研室,共</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px">18位教师参加了比赛,张延峰副校长、张景副院长及无课教师作为评委参与了此次活动?/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-05/415/2019051709160293814.png');"><img src="/UploadFiles/2019-05/415/2019051709160293814.png" alt="智能制造工程学院说课比赛活? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a><br/></span></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><br/></span></p><p style="text-indent:42px"><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)"><span style="font-family:仿宋">比赛过程中,青年老师围绕着教材、学情、策略、教学目标、重难点、教法等方面,以轻松自如的教态和富有感染力的语言,充分利?/span>PPT与说课稿相结合的形式进行了生动的讲解。他们精心的教学设计,精彩的现场展示让现场观摩的教师受益匪浅?/span></p><p style="text-indent:42px"><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)"><br/></span></p><p style="text-indent: 42px; text-align: center;"><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-05/415/2019051709161392732.jpg');"><img src="/UploadFiles/2019-05/415/2019051709161392732.jpg" alt="智能制造工程学院说课比赛活? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a><br/></span></p><p style="text-indent:40px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">此次比赛,为?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">青年教师提供了展示自?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">提高自身业务能力的平台,通过教师</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">现场授课,锻炼了青年教师</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">教学基本功,提高了教师教学业务能力,进一步推动了我校</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">教学</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">质量</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">改革进程</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span></p><p>                                                                                                                                                                                                                                                        (刘静)</p></div> </div> </div> </div> <div id="con_right"> <div style="width:246px; height:190px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/gg_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-09)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8360.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院召开2019?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-07)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8356.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院开展教学中</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-13)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8114.html" target="_blank"><img border="0" src="/images/video.gif">智能制造工程学院举办嵌入式</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-03)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8067.html" target="_blank"><span style="color:blue">[公告]</span>河北省教育厅关于公布河北?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-16)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6507.html" target="_blank">智能学院召开评估整改问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6506.html" target="_blank">智能学院召开毕业论文问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6505.html" target="_blank">智能制造工程学院召开本科?/a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:246px; height:480px; margin-top:10px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/zysz_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6724.html" target="_blank">软件工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6723.html" target="_blank">机械电子工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1866.html" target="_blank">机械设计制造及其自动化(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1933.html" target="_blank">电气工程及其自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1935.html" target="_blank">计算机科学与技术(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1936.html" target="_blank">物联网工程(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1934.html" target="_blank">自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1946.html" target="_blank">计算机类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1939.html" target="_blank">机械设计制造类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1952.html" target="_blank">自动化类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1947.html" target="_blank">物联网应用技?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1945.html" target="_blank">电子商务</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--foot begin --> <div id="foot"> <div class="foot_nr"> <div style="width:800px; height:80px; float:left; padding-top:10px; color:#ccc; padding-left:10px; line-height:25px; font-size:12px;"> 地址:保定市南二环?956? 邮编?71000  电话?312-2123360  冀ICP?4003778?1<br> 河北科技学院官方微博?177366345   河北科技学院官方微信号:hbkjxy6796005   河北科技学院版权所? Copyright 2005-2015 HBKJXY.CN<br> <a href="">旧版主页</a>| <a href="">隐私版权</a>| <a href="">联系我们</a>| <a href="">网站地图</a> </div> <div style="width:85px; height:85px; float:left; padding-top:3px; padding-right:5px;"><img src="/pic6/weixin.jpg" /> </div> </div> </div> <!--foot end --> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/42e6d74d-5637-4a62-b149-5b5980173066-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='p9ccz'></q><tt id='p9ccz'><dd id='p9ccz'><noscript id='p9ccz'><dl id='p9ccz'><i id='p9ccz'></i><dd id='p9ccz'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='p9ccz'></tr><td id='p9ccz'></td><q id='p9ccz'></q><dd id='p9ccz'></dd><div id='p9ccz'><button id='p9ccz'><tfoot id='p9ccz'><i id='p9ccz'><dl id='p9ccz'><i id='p9ccz'><strike id='p9ccz'><dt id='p9ccz'></dt></strike></i></dl></i><pre id='p9ccz'></pre></tfoot><u id='p9ccz'></u><small id='p9ccz'></small></button><tr id='p9ccz'></tr></div><strike id='p9ccz'></strike><label id='p9ccz'></label><button id='p9ccz'></button><optgroup id='p9ccz'></optgroup><dd id='p9ccz'></dd><sup id='p9ccz'><del id='p9ccz'><strike id='p9ccz'><dd id='p9ccz'></dd></strike></del></sup><fieldset id='p9ccz'><p id='p9ccz'></p></fieldset><big id='p9ccz'><big id='p9ccz'><address id='p9ccz'><dl id='p9ccz'></dl></address><dd id='p9ccz'></dd><table id='p9ccz'><abbr id='p9ccz'><strong id='p9ccz'><blockquote id='p9ccz'></blockquote></strong></abbr><td id='p9ccz'><pre id='p9ccz'></pre></td></table></big></big><q id='p9ccz'><abbr id='p9ccz'><thead id='p9ccz'></thead></abbr></q><li id='p9ccz'><q id='p9ccz'><acronym id='p9ccz'><dd id='p9ccz'><td id='p9ccz'><noframes id='p9ccz'><tr id='p9ccz'><strong id='p9ccz'></strong><small id='p9ccz'></small><button id='p9ccz'></button><li id='p9ccz'><noscript id='p9ccz'><big id='p9ccz'></big><dt id='p9ccz'></dt></noscript></li></tr><ol id='p9ccz'><option id='p9ccz'><table id='p9ccz'><blockquote id='p9ccz'><tbody id='p9ccz'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='p9ccz'></u><kbd id='p9ccz'><kbd id='p9ccz'></kbd></kbd></noframes><abbr id='p9ccz'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='p9ccz'><button id='p9ccz'><abbr id='p9ccz'></abbr></button></thead><button id='p9ccz'><u id='p9ccz'><u id='p9ccz'></u></u><tr id='p9ccz'><optgroup id='p9ccz'><dd id='p9ccz'><dfn id='p9ccz'><tt id='p9ccz'><thead id='p9ccz'><optgroup id='p9ccz'></optgroup></thead></tt><legend id='p9ccz'></legend><noframes id='p9ccz'><b id='p9ccz'><form id='p9ccz'></form></b></noframes></dfn><pre id='p9ccz'></pre></dd></optgroup><dl id='p9ccz'><big id='p9ccz'><dd id='p9ccz'><td id='p9ccz'><dir id='p9ccz'></dir></td></dd></big><optgroup id='p9ccz'></optgroup><dfn id='p9ccz'></dfn></dl></tr></button><strong id='p9ccz'></strong><ol id='p9ccz'><dfn id='p9ccz'><kbd id='p9ccz'></kbd></dfn></ol><ul id='p9ccz'></ul><noframes id='p9ccz'></noframes><blockquote id='p9ccz'></blockquote><fieldset id='p9ccz'></fieldset><sup id='p9ccz'><p id='p9ccz'><tt id='p9ccz'><sup id='p9ccz'><bdo id='p9ccz'><ol id='p9ccz'><sup id='p9ccz'><dl id='p9ccz'><em id='p9ccz'><label id='p9ccz'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='p9ccz'></address></sup></tt></p><fieldset id='p9ccz'><noframes id='p9ccz'><code id='p9ccz'><strong id='p9ccz'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='p9ccz'></sup><div id='p9ccz'><pre id='p9ccz'><select id='p9ccz'></select><td id='p9ccz'></td></pre></div><kbd id='p9ccz'><u id='p9ccz'></u></kbd><div id='p9ccz'></div><blockquote id='p9ccz'></blockquote><q id='p9ccz'></q><th id='p9ccz'></th><big id='p9ccz'></big><address id='p9ccz'><b id='p9ccz'><select id='p9ccz'></select></b></address><code id='p9ccz'></code><ul id='p9ccz'><strike id='p9ccz'></strike></ul><noscript id='p9ccz'></noscript><pre id='p9ccz'></pre><div id='p9ccz'><p id='p9ccz'></p></div><tfoot id='p9ccz'></tfoot><thead id='p9ccz'><bdo id='p9ccz'></bdo></thead><kbd id='p9ccz'></kbd><p id='p9ccz'><fieldset id='p9ccz'><style id='p9ccz'></style></fieldset></p><acronym id='p9ccz'><big id='p9ccz'><code id='p9ccz'></code></big></acronym><noframes id='p9ccz'><fieldset id='p9ccz'></fieldset></noframes><ol id='p9ccz'></ol><font id='p9ccz'></font><td id='p9ccz'><ol id='p9ccz'></ol></td><center id='p9ccz'></center><option id='p9ccz'></option><legend id='p9ccz'></legend><big id='p9ccz'></big><sub id='p9ccz'><ol id='p9ccz'><li id='p9ccz'><label id='p9ccz'></label></li></ol></sub><i id='p9ccz'><ol id='p9ccz'></ol></i><del id='p9ccz'></del><tr id='p9ccz'><tr id='p9ccz'><bdo id='p9ccz'><form id='p9ccz'><em id='p9ccz'></em><ins id='p9ccz'><center id='p9ccz'><center id='p9ccz'></center></center></ins><pre id='p9ccz'><em id='p9ccz'></em><abbr id='p9ccz'><legend id='p9ccz'><div id='p9ccz'><center id='p9ccz'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='p9ccz'></b><noframes id='p9ccz'><span id='p9ccz'></span></noframes><font id='p9ccz'><ol id='p9ccz'></ol></font><td id='p9ccz'><abbr id='p9ccz'><option id='p9ccz'><big id='p9ccz'></big></option></abbr><dfn id='p9ccz'></dfn></td><form id='p9ccz'><legend id='p9ccz'></legend></form><td id='p9ccz'><strike id='p9ccz'><blockquote id='p9ccz'></blockquote></strike></td><sup id='p9ccz'><fieldset id='p9ccz'><li id='p9ccz'></li></fieldset></sup><option id='p9ccz'></option><thead id='p9ccz'></thead><del id='p9ccz'></del><b id='p9ccz'><tfoot id='p9ccz'></tfoot><i id='p9ccz'></i></b><sup id='p9ccz'></sup><thead id='p9ccz'></thead><kbd id='p9ccz'></kbd><acronym id='p9ccz'><strike id='p9ccz'></strike></acronym><table id='p9ccz'><select id='p9ccz'></select></table><strong id='p9ccz'></strong><center id='p9ccz'></center><p id='p9ccz'><b id='p9ccz'><bdo id='p9ccz'><span id='p9ccz'></span></bdo></b></p><tr id='p9ccz'><form id='p9ccz'><strong id='p9ccz'><dir id='p9ccz'></dir></strong><th id='p9ccz'></th></form><strong id='p9ccz'><select id='p9ccz'></select></strong></tr><form id='p9ccz'><pre id='p9ccz'></pre></form><code id='p9ccz'></code><optgroup id='p9ccz'></optgroup><strong id='p9ccz'><td id='p9ccz'><table id='p9ccz'><legend id='p9ccz'><legend id='p9ccz'><big id='p9ccz'><fieldset id='p9ccz'><q id='p9ccz'><tfoot id='p9ccz'><big id='p9ccz'><tt id='p9ccz'><thead id='p9ccz'></thead></tt></big><p id='p9ccz'></p><button id='p9ccz'><table id='p9ccz'><ins id='p9ccz'></ins><tt id='p9ccz'><li id='p9ccz'><thead id='p9ccz'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='p9ccz'><td id='p9ccz'></td><tfoot id='p9ccz'></tfoot></tr><strong id='p9ccz'><span id='p9ccz'><dfn id='p9ccz'></dfn><bdo id='p9ccz'><thead id='p9ccz'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='p9ccz'></button><ol id='p9ccz'><font id='p9ccz'><blockquote id='p9ccz'><center id='p9ccz'></center></blockquote></font></ol><strong id='p9ccz'></strong><dl id='p9ccz'><legend id='p9ccz'></legend><sub id='p9ccz'><small id='p9ccz'></small></sub></dl><style id='p9ccz'></style><pre id='p9ccz'><code id='p9ccz'></code></pre><big id='p9ccz'></big><font id='p9ccz'></font><bdo id='p9ccz'></bdo><dfn id='p9ccz'><dd id='p9ccz'><button id='p9ccz'><strike id='p9ccz'><div id='p9ccz'><div id='p9ccz'><legend id='p9ccz'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='p9ccz'><q id='p9ccz'></q></optgroup></dd><ol id='p9ccz'><q id='p9ccz'><dfn id='p9ccz'><button id='p9ccz'><tbody id='p9ccz'><tbody id='p9ccz'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='p9ccz'></dl><fieldset id='p9ccz'></fieldset><u id='p9ccz'></u><div id='p9ccz'><ins id='p9ccz'></ins></div><strong id='p9ccz'></strong><center id='p9ccz'></center><strong id='p9ccz'></strong><small id='p9ccz'></small><td id='p9ccz'><q id='p9ccz'><q id='p9ccz'><b id='p9ccz'><optgroup id='p9ccz'></optgroup></b></q><ol id='p9ccz'><bdo id='p9ccz'></bdo></ol><dd id='p9ccz'><th id='p9ccz'></th></dd><blockquote id='p9ccz'></blockquote><ul id='p9ccz'><style id='p9ccz'></style></ul></q></td><noscript id='p9ccz'></noscript><ol id='p9ccz'></ol><p id='p9ccz'></p><strong id='p9ccz'><big id='p9ccz'></big><strike id='p9ccz'><q id='p9ccz'><sup id='p9ccz'></sup></q></strike></strong><p id='p9ccz'><thead id='p9ccz'><acronym id='p9ccz'><tfoot id='p9ccz'><kbd id='p9ccz'></kbd><form id='p9ccz'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='p9ccz'></fieldset><b id='p9ccz'><dt id='p9ccz'></dt></b><sup id='p9ccz'></sup><label id='p9ccz'></label><noframes id='p9ccz'><ins id='p9ccz'></ins></noframes><td id='p9ccz'></td><dfn id='p9ccz'></dfn><font id='p9ccz'><style id='p9ccz'></style></font><tr id='p9ccz'><td id='p9ccz'></td></tr><dfn id='p9ccz'><ul id='p9ccz'></ul></dfn><tr id='p9ccz'></tr><abbr id='p9ccz'></abbr><strong id='p9ccz'></strong><dt id='p9ccz'></dt><span id='p9ccz'><label id='p9ccz'><td id='p9ccz'></td></label><address id='p9ccz'></address></span><label id='p9ccz'><bdo id='p9ccz'><dt id='p9ccz'><dl id='p9ccz'></dl></dt></bdo></label><abbr id='p9ccz'><optgroup id='p9ccz'></optgroup></abbr><code id='p9ccz'></code><address id='p9ccz'><thead id='p9ccz'></thead></address><td id='p9ccz'><style id='p9ccz'><tbody id='p9ccz'></tbody><strong id='p9ccz'></strong></style></td><ul id='p9ccz'><ul id='p9ccz'></ul></ul><del id='p9ccz'></del><th id='p9ccz'><option id='p9ccz'><legend id='p9ccz'></legend></option></th><b id='p9ccz'></b><i id='p9ccz'><noscript id='p9ccz'></noscript></i><q id='p9ccz'></q><select id='p9ccz'></select><option id='p9ccz'></option><optgroup id='p9ccz'><big id='p9ccz'></big></optgroup><noframes id='p9ccz'><acronym id='p9ccz'><em id='p9ccz'></em><td id='p9ccz'><div id='p9ccz'></div></td></acronym><address id='p9ccz'><big id='p9ccz'><big id='p9ccz'></big><legend id='p9ccz'></legend></big></address></noframes><ul id='p9ccz'></ul><abbr id='p9ccz'><p id='p9ccz'><small id='p9ccz'><bdo id='p9ccz'><code id='p9ccz'><i id='p9ccz'><legend id='p9ccz'></legend></i><sub id='p9ccz'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='p9ccz'></noscript><tr id='p9ccz'></tr><select id='p9ccz'><button id='p9ccz'><dfn id='p9ccz'><p id='p9ccz'></p><q id='p9ccz'></q></dfn></button><noframes id='p9ccz'></noframes><b id='p9ccz'></b></select><font id='p9ccz'></font><option id='p9ccz'></option><fieldset id='p9ccz'></fieldset><noframes id='p9ccz'><i id='p9ccz'><div id='p9ccz'><ins id='p9ccz'></ins></div></i></noframes><tr id='p9ccz'></tr><label id='p9ccz'><small id='p9ccz'></small><b id='p9ccz'></b></label><noscript id='p9ccz'><tr id='p9ccz'></tr><div id='p9ccz'></div><noscript id='p9ccz'></noscript><tr id='p9ccz'></tr></noscript><center id='p9ccz'></center><dl id='p9ccz'></dl><blockquote id='p9ccz'></blockquote><pre id='p9ccz'><dl id='p9ccz'><noframes id='p9ccz'><i id='p9ccz'></i></noframes><dt id='p9ccz'></dt></dl><label id='p9ccz'><dfn id='p9ccz'></dfn></label></pre><dir id='p9ccz'></dir><strike id='p9ccz'></strike><thead id='p9ccz'></thead><span id='p9ccz'></span><i id='p9ccz'></i><font id='p9ccz'></font><style id='p9ccz'></style><font id='p9ccz'></font><td id='p9ccz'><select id='p9ccz'><b id='p9ccz'><address id='p9ccz'><noscript id='p9ccz'><acronym id='p9ccz'></acronym></noscript></address><style id='p9ccz'><tbody id='p9ccz'></tbody></style></b></select><ul id='p9ccz'><thead id='p9ccz'></thead></ul></td><strike id='p9ccz'><dt id='p9ccz'></dt></strike><dfn id='p9ccz'></dfn><dir id='p9ccz'><b id='p9ccz'></b><font id='p9ccz'></font></dir><ul id='p9ccz'></ul><q id='p9ccz'></q><acronym id='p9ccz'></acronym><center id='p9ccz'><strong id='p9ccz'></strong></center><ins id='p9ccz'><label id='p9ccz'></label><span id='p9ccz'></span></ins><li id='p9ccz'><blockquote id='p9ccz'></blockquote></li><th id='p9ccz'><table id='p9ccz'></table></th><tfoot id='p9ccz'></tfoot><ins id='p9ccz'></ins><table id='p9ccz'></table><noscript id='p9ccz'><del id='p9ccz'><ol id='p9ccz'><center id='p9ccz'><ul id='p9ccz'></ul><div id='p9ccz'></div></center></ol></del></noscript><strong id='p9ccz'><legend id='p9ccz'></legend><td id='p9ccz'></td></strong><font id='p9ccz'><font id='p9ccz'></font></font><noscript id='p9ccz'><em id='p9ccz'><form id='p9ccz'><sub id='p9ccz'></sub></form><bdo id='p9ccz'></bdo></em></noscript><address id='p9ccz'></address><center id='p9ccz'><del id='p9ccz'></del><sup id='p9ccz'></sup></center><kbd id='p9ccz'></kbd><font id='p9ccz'><b id='p9ccz'></b><table id='p9ccz'></table><blockquote id='p9ccz'></blockquote></font><big id='p9ccz'><q id='p9ccz'><center id='p9ccz'><button id='p9ccz'></button></center></q></big><i id='p9ccz'><form id='p9ccz'><option id='p9ccz'></option><dir id='p9ccz'><thead id='p9ccz'></thead></dir></form><tr id='p9ccz'><strike id='p9ccz'><noframes id='p9ccz'><dl id='p9ccz'></dl></noframes></strike><dt id='p9ccz'></dt></tr></i><dfn id='p9ccz'></dfn><tbody id='p9ccz'></tbody><select id='p9ccz'><dir id='p9ccz'><noscript id='p9ccz'><th id='p9ccz'><strike id='p9ccz'></strike><small id='p9ccz'></small></th></noscript><tbody id='p9ccz'><em id='p9ccz'><optgroup id='p9ccz'></optgroup><style id='p9ccz'><tr id='p9ccz'></tr><address id='p9ccz'></address></style></em></tbody><code id='p9ccz'><noscript id='p9ccz'><ins id='p9ccz'><font id='p9ccz'></font></ins></noscript></code></dir><p id='p9ccz'></p><dl id='p9ccz'></dl></select><form id='p9ccz'><bdo id='p9ccz'></bdo><optgroup id='p9ccz'><tbody id='p9ccz'></tbody></optgroup><blockquote id='p9ccz'><button id='p9ccz'><pre id='p9ccz'><li id='p9ccz'><tfoot id='p9ccz'><kbd id='p9ccz'></kbd></tfoot><fieldset id='p9ccz'><dd id='p9ccz'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='p9ccz'></table><span id='p9ccz'><dl id='p9ccz'></dl></span></blockquote></form><em id='p9ccz'><small id='p9ccz'><blockquote id='p9ccz'></blockquote></small></em><tfoot id='p9ccz'></tfoot><del id='p9ccz'><pre id='p9ccz'></pre></del><em id='p9ccz'><acronym id='p9ccz'><th id='p9ccz'></th></acronym></em><fieldset id='p9ccz'></fieldset><code id='p9ccz'><noframes id='p9ccz'></noframes></code><form id='p9ccz'><optgroup id='p9ccz'><dir id='p9ccz'></dir></optgroup></form><strong id='p9ccz'></strong><ins id='p9ccz'><option id='p9ccz'></option></ins><dd id='p9ccz'></dd><span id='p9ccz'><tbody id='p9ccz'></tbody></span><strong id='p9ccz'><pre id='p9ccz'><form id='p9ccz'></form></pre></strong><li id='p9ccz'><abbr id='p9ccz'><dir id='p9ccz'></dir><acronym id='p9ccz'></acronym></abbr></li><ol id='p9ccz'></ol><strike id='p9ccz'></strike><label id='p9ccz'></label><legend id='p9ccz'><address id='p9ccz'><thead id='p9ccz'><tr id='p9ccz'></tr></thead></address><dt id='p9ccz'></dt></legend><thead id='p9ccz'></thead><ins id='p9ccz'><big id='p9ccz'></big></ins><kbd id='p9ccz'></kbd><center id='p9ccz'><acronym id='p9ccz'></acronym><code id='p9ccz'></code></center><ul id='p9ccz'><pre id='p9ccz'></pre></ul><style id='p9ccz'><dt id='p9ccz'><noframes id='p9ccz'></noframes></dt><sub id='p9ccz'></sub><b id='p9ccz'></b></style></div>