Konsaltinq xidməti

Bizim konsaltinq xidmətlərimizin məqsədi uğura gedən ən qısa yolu seçə bilməyiniz üçün şirkətinizin biznes prosedurlarının hazırlanmasında sizə kömək etməkdir. Bu məqsədlə, peşəkar mütəxəssislərimiz şirkətinizin spesifik ehtiyacları üçün real həll yolları hazırlamazdan əvvəl sizin biznes əməliyyatlarınızı təhlil edir.

Konsaltinq xidmətlərimiz Azərbaycanda aşağıdakı sahələri əhatə edir:

Kapital bazarlar və fond birjasında açıq səhmlərin yerləşdirilməsi

Bizim məsləhətçi komandamız kapital bazarındakı əməliyyatlar (qiymətli kağızların fond birjasına buraxılışı, kapitalın cəlb edilməsi, qiymətli kağızların satışı o cümlədən fond birjasında açıq səhmlərin yerləşdirilməsi ) üzrə xüsusi səriştəyə malikdir.

Kapital bazarı alıcı və satıcıların istiqraz, səhm və digər qiymətli kağızların ticarəti ilə məşğul olduqları bazardır. Kapital bazarlarının iştirakçıları fərdi şəxslər və ya müəssisələr ola bilər. Biz həm fərdi şəxslərə, həm də müəssisələrə öz xidmətlərimizi təqdim edirik.

Borc maliyyələşdirməsi və nizamnamə kapitalının artırılması

Biz öz müştərilərimizə borc kapitalının cəlb edilməsi ilə maliyyələşdirmə və nizamnamə kapitalının artırılması sahəsində məsləhətlər veririk. Biz biznesi irəli aparacaq ən əlverişli kapital/borc strukturunun qurulmasında müştərilərimizə kömək edirik.

Bizim məsləhətimiz borc, yoxsa kapital maliyyələşdirməsinin daha əlverişli olduğunu müəyyən etməkdə müştərilərimizə yardım edəcək.

Birləşmə və satınalma

Biz şirkətlərə müəssisələrin birləşdirilməsi və satınalınması üzrə düzgün strategiya ilə bağlı istiqamət veririk. Bu istiqamət müəssisələrin satışı, birləşdirilməsi, mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsi və şirkətlərin inteqrasiyası nəticəsində əldə olunacaq vəsaitin və gəlirlərin maksimum səviyyəyə çatmasına imkan verir.

Biznesin satılması və ya özgəninkiləşdirməyə hazırlanması

Biz satış və ya özgəninkiləşdirmə biznesində müştərilərimizə məsləhətlər veririk.

Biznesin satışa və ya özgəninkiləşdirilməsi prosesinə hazırlanması bir neçə ay çəkə bilər, buna görə də mümkün olduğu qədər aydın çıxış strategiyasının olması zəruridir. Bu, şirkət tərəfindən ideal alıcının və şirkətin potensial alıcılara maksimum səviyyədə cəlbedici görünməsi üçün atılacaq praktiki addımların müəyyən edilməsinə imkan verir.

Qiymətləndirmə xidmətləri

Biz müştərilərimizə qiymətləndirmə xidmətləri təmin edirik. Qiymətləndirmə xidmətlərinə biznes strukturunun, əsas vəsaitlərin, intellektual mülkiyyət obyektlərinin, qeyri-maddi aktivlərin, adi səhmlərin və imtiyazlı səhmlərin və digər istiqrazların, ortaq müəssisələrdə iştirak payının, borcların, opsiyonların, zəmanətlərin və digər törəmə məhsulların qiymətləndirilməsi daxildir. Qiymətləndirmə Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartlarına (İVS) uyğun olaraq aparılır.

Qiymətləndirmə müasir təşkilatın ümumi qərarvermə prosesində mühüm rol oynayır.

Qiymətləndirmə xidmətləri biznesin təməlini qoyur, gələcək kursun planlaşdırılmasına kömək edir, irəliləyişi ölçür, boşluqları müəyyən edir, biznesinizi idarə etməyə və hesabatlılıq yaratmağa kömək edir, müqayisə meyarları və qiymətlə bağlı perspektiv təmin edir.

Maliyyə modelləşdirməsi və idarəetmə

Biz öz müştərilərimizə peşəkar maliyyə modelləşdirməsi və idarəetmə üzrə həllər təqdim edirik.

Maliyyə modelləşdirməsi və idarəetmə mühasibat uçotu sənədində şirkətin xərcləri və gəlirləri ilə bağlı məlumatların göstərilməsi prosesidir. Belə məlumatlar gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrin və ya qəbul ediləcək qərarların təsirinin ölçülməsində istifadə edilə bilər. Maliyyə modelləşdirməsi şirkətin keçmiş, cari və gələcəkdə proqnozlaşdırılan əməliyyatlarının rəqəmlərlə göstərilməsidir. Belə modellərin qərarvermə mexanizmi kimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Şirkət rəhbərləri təklif olunan yeni layihələr üzrə xərclərin proqnozlaşdırılması və gəlirlərin müəyyən edilməsi üçün həmin modellərdən istifadə edə bilər.

Biznes və mülkiyyət strukturları üzrə məsləhət

Biz öz müştərilərimizə biznes və mülkiyyət strukturları üzrə məsləhətlər veririk. Biznes və mülkiyyət strukturları ilə bağlı məsləhət biznesə başlayarkən ən vacib seçimlərdən biri olan hüquqi strukturun növü ilə bağlıdır. Biznes və mülkiyyət strukturları ilə bağlı məsləhətlər təkcə ödəyəcəyiniz verginin məbləğinə deyil, eyni zamanda müəssisənizin tərtib etməli olduğu kağız sənəd dövriyyəsinin həcminə, seo xidməti şəxsi öhdəliklərinizə və pul vəsaitinə qənaət etmək bacarığınıza təsir edəcək.

Mühasibatlıq (İFRS) üzrə təlimlərin keçirilməsi

Biz öz müştərilərimizə təklif etmək üçün çeşidli İFRS təlim modelləri hazırlamışıq. Biz öz müştərilərimizə tam paket İFRS kursları, yeni və təkmilləşdirilmiş İFRS standartları, seçilmiş İFRS standartları üzrə kurslar və digər proqramları təklif edirik.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir